Stav akce Nové Elo k 6/2009 a plány

Seznámení s MySQL5 a vytvoření nového Eloprogramu v MySQL5

V rámci MySQL5 (a MySQL Command Line Client) vytvoření databázi, spojující vlastnosti klasické Elodatabáze a aktuální klasifikační databáze. V rámci této databáze jsem zapsal řadu klasických testovacích soutěží. Tyto soutěže se vyznačují malým počtem účastníků a vhodně vymyšlenými výsledky. Současně se jedná o soutěže, které jsem mnohokrát testoval v různých seskupeních pro výpočet Ela. V rámci MySQL5 jsem vytvořil jsem nový Eloprogram, který umí vypočítat Elo i včetně nových doplňků soutěží jen s pořadím. Byl ověřen se všemi testovacími soutěžemi v porovnání se stejnými výpočty starým Eloprogramem. Ten je stále k dispozici.

Funkce nového Eloprogramu ve spojení s testovacími soutěžemi považuji za bezpečně ověřené. Jednotlivé funkce nového Eloprogramu jsou k dispozici na této stránce v části o Elu. V rámci MySQL umím pracovat se zálohovanými databázemi (např. mysqldump), což vytváří předpoklady k práci s databází aktuálního klasifikačního systému.

Prvé seznámení s PHP5

V programu Apache 2.2 umím prohlížet již vytvořené či vlastní nejjednodušší programy. Neumím zde pracovat s MySQL.

Pokročilejší seznámení s PHP5

Zajistil jsem si www prostor na internetové stránce PHP5 freehosting. Zde jsem instaloval testovací novou Elostránku www.brelo.php5.cz. Na ní testuji PHPprogramy. Testy jsou částečně vidět ze samotné stránky. Aktuálně neúspěšně řeším viditelnost proměnných v různých úsecích programů, například použití globálních proměnných.

Plán

Nyní se mi zdá, že největší a nejsnadnější pokrok v této akci je možno dosáhnout vypracováním zkušebního Eloprogramu, opřeného o databázi s výsledky posledních tří ročníků. Zdá se mi, že k tomu mám dostatečné řešitelské předpoklady a vyjma databáze asi nepotřebuji žádnou významnější spolupráci. V určité fází řešení dojde jistě na jakousi veřejnou oponenturu. Zde však neočekávám problémy s organizací diskuse. Jinak chci pracovat metodou co můžeš odložit, odlož. Zde mám na mysli odložení hlubšího seznámení s PHP5 a to i ve vazbě na MySQL.
28.6. 2009

Prvá fáze zkušebního Eloprogramu

Pro prvou fázi je výhodné vybrat topově hodnocené soutěže a vypočítat tak párové Elo. Jejich výpočet by měl být rutinní záležitostí, neb se jedná o použití klasické výpočetní metody bez jakýchkoli změn. Je to dáno především tím, že základ metody hodnocení v bodech a procentech se nezměnil.
Při mírně příznivém průběhu bychom mohli získat prvou verzi během prázdnin.
1.7. 2009