NÁVRH CELOSTÁTNÍ SKUPINOVKY

    Vzhledem k určité podpoře mé ideje obnovit celostátní skupinovku jako hlavní soutěž dvojic s týmovým hodnocením, předkládám návrh její koncepce.
    Tato soutěž má u nás velkou tradici v mnoha drobných obměnách. Hrála se jednoskupinově, někdy jako kvalifikace pro reprezentaci, dále dvouskupinově s rozdělením dle výkonnosti. Soutěž měla většinou velkou popularitu. Tu ztrácela koncem tisíciletí. Hledali jsme tehdy tato vysvětlení:
1/ V polistopadové situaci není na bridž čas.
2/ Pravidla nasazení do skupin jsou náročná.
3/ Pro některé pořadatele je výpočet soutěže náročný zejména s ohledem na nasazování ve švýcarském systému ve druhé skupině.
4/ Soutěž je dvoudenní.
    Svaz se pak ještě pokusil soutěž modifikovat dvouvíkendově s tím, že prvý víkend je kvalifikací pro druhý. Pokus nebyl úspěšný, hráči dále ztráceli zájem. Následně přešel Svaz na pořádání aktuálního přeboru dvojic s týmovým hodnocením.
    Hlavním důvodem pro celostátní skupinovky je, že umožňuje nejlepší možné ohodnocení dvojic s možným použitím pro reprezentační výběr. Dále navržená pravidla umožní účast i široké veřejnosti. Navrhuji tuto koncepci:
1/ Soutěž bude třívíkendová. Každý víkend bude mít samostatné hodnocení. Dále bude existovat ročníkové hodnocení.
2/ Soutěž bude hrána ve dvou hierarchických skupinách, A a B. Počet párů v A skupině bude 14.
3/ Skupina A bude hrána oba dny víkendu. U skupiny B bude druhý den nepovinný.
4/ Postupy a sestupy se uskuteční po každém víkendu. Nárok do skupiny A bude mít:
a/ 8 párů ze skupiny A
b/ 4 páry ze skupiny B
c/ 2 páry preferované.
5/ Preferované páry budou vybrány z následujících dvojic, přednostně po jednom páru
a/ které právě poslední skupinovku vynechali, ale předtím nesestoupili
b/ které mají velmi vysokou výkonnost.
6/ Hrací systém bude na základě metody každý s každým. Pro organizační snadnost však nebude muset hrát každý proti každému. Zde žádám o diskuzi, která utkání vynechávat.
7/ B skupina se bude hrát nejprve sobotní soutěž, z které postoupí 2 dvojice. Po neděli bude vyhlášeno konečné pořadí, dle kterého postoupí další 2 dvojice.
8/ Soutěž se bude hrát se přednostně se záclonami, povinně ve skupině A.
9/ Celkové pořadí ročníku se určí dle průměrných výsledků dvojic, které odehrály aspoň 2 víkendy. Výsledky skupiny B zde budou sníženy o 2 VP. Při neúčasti v jednom víkendu bude průměr snížen o 1/3 VP. To odpovídá tomu, jako když se za chybějící víkend započítá průměr minus 1 VP.
10/ Zařazení párů za vysokou výkonost může být na příklad podle soutěžních bodů za poslední ročník. Soutěžní body mohou být použity rovněž pro prvé nasazení. Jsou snadno dostupné.
11/ Soutěž by měla mít svého garanta.
12/ Alternativou může být 16 dvojic ve skupině A a spíše z počátku jen 2 víkendy.
Dále:
Pokud někdo má dávné propozice těchto soutěží, zejména z konce devadesátých let, prosím o zapůjčení. Garantovi soutěže mohu pomoci s rozběhem.

Sajal 28. 10. 2013.